[Archiwalny] Szewce, woj. dolnośląskie - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-10-2016r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy mającego siedzibę przy Parkowa 4 w sali nr 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej: 55-114 Wisznia Mała, Szewce, działka ewidencyjna nr 618/10 o powierzchni 0,3001 ha oraz działka ewidencyjna nr 618/13 o powierzchni 0,6601ha.

Suma oszacowania całej nieruchomości wynosi 598 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 399 000,00zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy  oszacowania, to jest 59 850,00zł.

Suma oszacowania działki nr 618/10 wynosi 187 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania i wynosi 125 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 700,00zł.

Suma oszacowania działki nr 618/13 wynosi 411 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy
oszacowania l wynosi 274 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 150,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych
według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu
stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na
konto komornika.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/310184

Numer oferty: L/7/N/09/16
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 399.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka