[Archiwalny] Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, ul. Dąbrowskiej - lokal użytkowy, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Diana Ciba na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z siedzibą przy Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, pokój 111, odbędzie się druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Dąbrowskiej, 39-400 Tarnobrzeg, dla której Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 80 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa opieki S.A. 34 1240 2744 1111 0010 4387 0317.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 27, Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Diana Ciba Kancelaria Komornicza, Sandomierska 2/1, Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg tel. 15 815 19 55 / fax. 15 815 19 55.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/227313

 

Numer oferty: L/129/N/06/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 80.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Lokal użytkowy