[Archiwalny] Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, ul. Marczaka - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Roman Żak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-04-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z siedzibą przy Sienkiewicza 27, pokój 111, 39-400 Tarnobrzeg, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Marczaka 11, 39-400 Tarnobrzeg, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Pierwsza licytacja nieruchomości – ograniczonego prawa rzeczowego, tj. własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni 60,19 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój, lokal na 3 piętrze) położonego w Tarnobrzegu przy ul. Marczaka 11/42, dla którego Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 186 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Tarnobrzeg 69 1240 2744 1111 0000 4004 4914.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu

Roman Żak

Kancelaria Komornicza, Moniuszki 6 B, Tarnobrzeg, 39-400 Tarnobrzeg

tel. 158231268 / fax. 158231268

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/208847

 

Numer oferty: L/2/N/04/15
Region:
  • podkarpackie
Cena: 139.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie