[Archiwalny] Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, ul. Tarnowskiego - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu Roman Żak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-06-2016 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu z siedzibą przy Sienkiewicza 27 , 39-400 Tarnobrzeg, pokój 115, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul.Tarnowskiego 6, 39-400 Tarnobrzeg.


Opis nieruchomości:
Druga licytacja nieruchomości - ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 57,90 m2 (3 pokoje, kuchnia, łazienka, wc, korytarz, balkon, lokal umieszczony na IV piętrze i strychu) położonego w Tarnobrzegu przy ul. Tarnowskiego 6. 

Suma oszacowania wynosi 152 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 101 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki S.A. I O/Tarnobrzeg 69 1240 2744 1111 0000 4004 4914.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu mieszczącym się pod adresem: Sienkiewicza 27 , 39-400 Tarnobrzeg.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/269641

Numer oferty: L/19/N/05/16
Region:
  • podkarpackie
Cena: 101.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie