[Archiwalny] Tarnowiec, woj. podkarpackie - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Krzysztof Dolny na. podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21.06.2016r  o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Jaśle mającego siedzibę przy ul.Armii Krajowej 3 w sali nr 3 B,   odbędzie   się druga licytacja nieruchomości położonej; Tarnowiec, gmina Tarnowiec stanowiącej działki numer ewidencyjny 113/5 (o powierzchni 0,0244 ha), 397/12 (o powierzchni 0,0080 ha), 4116/2 (o powierzchni 0,0640 ha), 406/3 (o powierzchni 0,0741 ha), 406/4 (o powierzchni 0,3084 ha), 407 (o powierzchni 0,4748 ha), 408;(o powierzchni 0,2856 ha) i 417 (o powierzchni 0,2784 ha) o powierzchni łącznej 1,5177 ha zabudowane obiektami huty szkła. 

Suma   oszacowania   wynosi 1 941 500,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3   sumy oszacowania i wynosi 1 294 333, 33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 194.150,00 zł Rękojmia powinna być złożona w gotówce- albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/302713

Numer oferty: L/3/N/06/16
Region:
  • podkarpackie
Cena: 1.294.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny