[Archiwalny] Tarnowskie Góry, woj. śląskie - nieruchomość gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c., że w dniu 12.03.2014 o godz. 12:30 w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach sala nr 16 odbędzie się:

                                                                PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej w księdze wieczystej jako nieruchomość gruntowa, położonej w miejscowości Tarnowskie Góry przy ul. Jaworowa. Nieruchomość posiada księgę wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach Wydział V Ksiąg Wieczystych - obręb 0032 Repty Śląskie, działki nr 148/9 i 161/9.

 

Opis nieruchomości: działka gruntu o pow. 1637 m2 przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.Nieruchomość oszacowana jest na sumę: 193.000,00 zł. Cena wywołania licytacji wynosi: 144.750,00 zł ( trzy czwarte sumy oszacowania ).

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości -1. j. kwotę: 19.300,00 zł - w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać na 14 dni przed licytacją, zaś elaborat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym przedmiocie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym                          

Marcin Zdunek - Kancelaria Komornicza’

42-600 Tarnowskie Góry ul. Krakowska 16/1  tel. (32) 7690825 7336225-27                     

konto: ING Bank Śląski SA 63105013861000002225250857 www.komornik-tg.pl

 

Numer oferty: L/121/N/01/14
Region:
  • śląskie
Cena: 144.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka