[Archiwalny] Tarnowskie Góry, woj. śląskie, ul. Jaworowa - grunty, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-05-2015 o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z siedzibą przy Opolska 17, 42-600 Tarnowskie Góry, pokój 21, odbędzie się druga licytacja położonej przy Jaworowa , 42-603 Tarnowskie Góry, dla której Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 193 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 128 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 300,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 63105013861000002225250857.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach Marcin Zdunek Kancelaria Komornicza, Krakowska 16, Tarnowskie Góry, 42-600 Tarnowskie Góry tel. 322858622 / fax. 322858622.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221841

 

Numer oferty: L/107/N/05/15
Region:
  • śląskie
Cena: 128.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka