[Archiwalny] Tczew, woj. pomorskie - lokal mieszkalny (28,70 m²), I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w   Tczewie   Andrzej   Zakrzewski   na   podstawie   art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-12-2013 o godz. 12:50 w budynku Sądu Rejonowego w Tczewie z siedzibą   przy   ul.   Kołłątaja   6,    83-110 Tczew, pokój 16, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego  położonego   przy ul. Młyńska 6, 83-110 Tczew, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

lokal mieszkalny na pddaszu o pow.28,70 m2składający sie z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, pom. przynależne – piwnica 0,80 m2

Suma oszacowania wynosi 74 452,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 55 839,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 445,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tczewie

Andrzej Zakrzewski

Kancelaria Komornicza, Aleja Solidarności 19, Tczew,

83-110 Tczew

tel. 58 530 04 95 / fax. 58 530 04 96

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105135

 

Numer oferty: L/73/N/11/13
Region:
  • pomorskie
Cena: 55.839,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie