[Archiwalny] Tczew, woj. pomorskie, ul. Iwaszkiewicza - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Kazimierz Zakrzewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2015 o godz. 14:30 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Iwaszkiewicza,  83-110 Tczew, dla której Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 520 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 346 733,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 52 010,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Zachodni WBK S. A. 91 1090 2620 0000 0001 1704 5914.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Tczewie mieszczącym się pod adresem: Kołłątaja 6, Tczew, 83-110 Tczew.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Tczewie

Kazimierz Zakrzewski

Kancelaria Komornicza, Wincentego Pola 1, Tczew, 83-110 Tczew

tel. 58 562 19 66 / fax. 58 562 19 66

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/206561

Numer oferty: L/35/N/03/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 346.733,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka