[Archiwalny] Topór gm. Stoczek, woj. mazowieckie - budynek mieszkalny (73,93 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Baldyga Kancelaria Komornicza w Węgrowie przy ul. Przemysłowej 1, zawiadamia na podstawie art. 953 kpe w związku z art. 983 kpc, że 10 marca 2014 roku o godz. 14:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Węgrowie odbędzie się: druga licytacja prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej - działek o nr ewidencyjnych: 1357, 1356/3, 1356/1, o łącznej powierzchni 0,44 ha; działka 1357 zabudowa jest parterowym ,murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, o pow. użytkowej 73,93 m2 i budynkiem gospodarczym. Nieruchomość położona jest we wsi Topór  gm. Stoczek i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 82.700,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:2/3 wartości oszacowania tj. kwotę: 55.133,33 zł. Rękojmia 8.270,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika nr 68 1020 4476 0000 8902 0022 0376 z dopiskiem "wadium KM 1211/12". Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa:   obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Baldyga  ul. Przemysłowa 1,   07-100  Węgrów tel.: 25 7922468.

Numer oferty: L/32/N/03/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 55.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka