[Archiwalny] Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Jamontta - lokal mieszkalny (48,60 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny na podstawie art. 953 lcpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 24-07-2015r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 10/16 w sali nr 418, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego o powierzchni 48,60m2 położonego: 87-100 Toruń, ul. Jamontta 2A wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Rubinkowo" pod numerem - (adres spółdzielni: S7-100 Toruń. ul. Dziewulskiego 12 l dla którego Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. Lokal mieszkalny  o powierzchni użytkowej 48.60 m2 składa się  składa się z dwóch pokoi. przedpokoju, usytuowany jest dwustronnie.

Suma oszacowania wynosi 147 400,00zl. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 110 550,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14740,00zl. Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe sądu: Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu, nr 62 1130 1017 0021 1000 2790 0004 lub na konto komornika. Środki na rachunku bankowym musza sie znaleźć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Dariusz Zimny ul. jęczmienna 19, 87-100 toruń tel.: 56 6522160, 6841781, 6210092 fax: 56 6521445 mail: torun4@komornik.pl www.komornik-torun.com.pl

Numer oferty: L/140/N/06/15
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 110.550,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie