[Archiwalny] Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Owsiana - budynek mieszkalny (135,10m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Adam Olszewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-02-2014r, o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Toruniu mającego siedzibę przy Mickiewicza 10/16 w sali nr 407, odbędzie się druga licytacja nieruchomości.

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 135,10mkw. położonej w Toruniu na działce nr 180/3 o powierzchni 388 mkw i działce nr 179/2 o powierzchni 486 mkw. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą nr 49803.. Przedmiotowa nieruchomość leży w obszarze predysponowanym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą i bliźniaczą. Teren jest uzbrojony w mediainfrastruktury technicznej energii elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej i telefonicznej i kanalizacji deszczowej. Na nieruchomości są przyłącza są przyłącza do sieci energetycznej, telefonicznej oraz jest studnia wiercona głębokości 8 m. z hydroforem, oraz szambo pojemności 10 m3. Stan techniczny budynku mieszkalnego oceniany jest na bardzo dobry .Położonej: 87-100 Toruń, Owsiana,  dla której Sąd Rejonowy W Toruniu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 760 000,00zł3 zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 506 666.67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 76 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię należy uiścić na konto depozytowe Sądu Rejonowego w Toruniu BRE Bank SA O. w Toruniu 85 1140 2088 0000 2253 3500 1001 - najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem prze targu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa : obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Toruniu Adam Olszewski

ul. Żelazna 7, 87-100 Toruń tel.: 056 6225163 fax.: 056 6521065, mail: torun3@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119958

Numer oferty: L/152/N/01/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 506.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka