[Archiwalny] Trzcianka, woj. wielkopolskie, os. Leśne - lokal mieszkalny (59,30 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09 października 2014r o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance mającego siedzibę przy ul. Staszica 1, odbędzie się druga licytacja nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni całkowitej 59,30m2 składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju oraz pomieszczenia przynależnego piwnicy. Lokal ten usytuowany jest na parterze budynku położonego w Trzciance na Os. Leśnym , zapisany w księdze wieczystej nr KW w Sądzie Rejonowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Trzciance.

Udział związany z własnością lokalu wynosi: 16/1000 części. Suma oszacowania wynosi 114 510,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 76 340,00zl.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 451,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika Tadeusza Czarneckiego, Trzcianka ul. Chopina 10 lub wpłacić na konto: BS w Czarnkowie 88 8951 0009 5501 0836 2000 0010 do dnia 08 października 2014r do godz. 15:30. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. 

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Trzciance przy ul. Staszica 1 (sekretariat I Wydziału Cywilnego) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. 

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.)) przy Sądzie Rejonowym w Trzciance Tadeusz Czarnecki Kancelaria Komornicza ul. Chopina 10 64-980 Trzcianka tel. / fax 067 2552451 e-mail: trzcianka.czamecki@komomik.plwww.komomik.rox.pl

Numer oferty: L/93/N/09/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 76.340,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie