[Archiwalny] Trzebinia, woj. małopolskie - lokal mieszkalny (63,97 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie Krzysztof Dłużniewski Kancelaria Komornicza w Trzebini na podstawie art. 953 kpc zawiadamia, iż na dzień: 15.01.2014r. godz. 9.20. w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Chrzanowie wyznaczona została:

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości:

-   spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego  położonego w budynku numer 14 na os. ZWM w Trzebini, dla której Sąd Rejonowy w Chrzanowie Wydział Ksiąg Wieczystych.

Lokal położony na IV piętrze, złożony z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC o pow. użytkowej 63,97 m2. Stan wykończenia wysoki.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 187.700,00 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 125.133,33 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 18.770,00 zł (10% ceny oszacowania nieruchomości) najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce lub przelewem na konto komornika: 25191010482105021012330001 Deutsche Bank PBC S.A. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmii.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chrzanowie

Krzysztof Dłużniewski

Kancelaria Komornicza w Trzebini

32-540 Trzebinia ul. Kościuszki 134

tel. 032 711 82 99

email: trzebiniadluzniewski@komomik.pl

Numer oferty: L/150/N/12/13
Region:
  • małopolskie
Cena: 125.133,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie