[Archiwalny] Trzebnica, woj. dolnośląskie, ul. WItosa - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Małgorzata Garczyńska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2015 o godz. 12:30 pod adresem: Sąd Rejonowy w Trzebnicy, ul. Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy W. Witosa, 55-100 Trzebnica, dla którego Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczysta.

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zlokalizowana w budynku posadowionym na działce nr 255 (AM 7) położonej przy ul. W. Witosa w Trzebnicy, oznaczonej w ewidencji symbolem B – tereny zabudowane i posiadającej powierzchnię 0,0161ha. 

Opis działki: Działka została wydzielona po obrysie budynku. uzbrojenie -sieć wodna, elektryczna, kanalizacyjna i gazowa; zabudowa-budynek mieszkalny wielorodzinny pozostający w zwartej zabudowie z budynkami na dwóch sąsiednich działkach, z którymi tworzy uzupełnienie zabudowy czynszowej pochodzącej z lat 30 XXw. Pierwsze dwie kondygnacje nadziemne zajęte są przez Kasę Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych; otoczenie- zaniedbane podwórze (wjazd ze szlabanem) ze skromną ilością zieleni, z garażem wielostanowiskowym; ciągi piesze – betonowa płyta chodnikowa, ciągi jezdne – kostka brukowa i wylewka betonowa w złym stanie sąsiedztwo- zabudowa usługowo-handlowo-mieszkaniowa, Urząd Miejski, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Bank PKO BP, Bank Zachodni i Bank Spółdzielczy, Urząd Skarbowy.

Opis budynku (lata 70 XXw.) Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 43,18m2 zlokalizowanyjest na trzeciej kondygnacji budynku. Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Układ pomieszczeń jest korzystny – wszystkie dostępne są z przedpokoju i wszystkie (poza łazienką ) oświetlane są światłem naturalnym. Przeprowadzone oględziny wykazały, że w bliżej nieokreślonej przeszłości rozpoczęta została modernizacja i remont lokalu, ale prace te nie zostały ukończone. W ich wyniku: kosztem pokoju powiększono łazienkę co umożliwiło zamontowanie w niej bidetu; położono płytki ceramiczne na ścianach kuchni i łazienki (do pełnej wysokości) oraz ich sufitach i podłogach; wymieniono stolarkę drzwiową (drzwi drewniane przeszklone i pełne) oraz okienną (drewniana); położono mozaikę parkietową oraz gładzie tynkowe na ścianach i suficie w pokoju od podwórza;położono deski sosnowe na podłodze przedpokoju; wykonano boazerię sosnową na ścianach i suficie przedpokoju;wymieniono grzejniki z żeliwnych na metalowe. Do niewielkiego wykończenia pozostała łazienka oraz drugi pokój (od ulicy), w którym jest stara podłoga (polepa trocinowo-cementowa), a ściany i sufit pokrywa papierowa tapeta. Lokal wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną i gazową oraz centralnego ogrzewania. Biorąc pod uwagę zakres wykonanych prac oraz jakość użytych materiałów, a także fakt że obecnie lokal nie jest użytkowany, oceniono jego stan jako dobry. Do lokalu przynależy komórka lokatorska położona w podpiwniczeniu budynku przy ul. Witosa 6 w Trzebnicy: Pomieszczenie ma wymiary 1,79m x 1,41m, wysokość 2,10m. Powierzchnia użytkowa wynosi 1,20m2. Ściany pomieszczenia są białkowane, ściany stanowi mur pełny i mur ażurowy z cegły ceramicznej, posadzka betonowa, drzwi drewniane, piwniczne, instalacje: elektryczna oświetleniowa. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasto Trzebnica nie posiada planu miejscowego dla tej części miasta, w której położona jest przedmiotowa nieruchomość. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Uchwała nr XLV/513/2014 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dn. 15.04.2014r.) obszar, na którym położona jest wyceniana nieruchomość, to “tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej”. Oględziny nieruchomości przeprowadzone w dniu 22 maja 2014r. wykazały, że jest ona wykorzystywana zgodnie z jej przeznaczeniem.

Suma oszacowania wynosi 142 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 107 025,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 270,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O.Trzebnica 66 10205297 00001802 00025452.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Małgorzata Garczyńska

Kancelaria Komornicza, Obrońców Pokoju 39/2, Trzebnica, 55-100 Trzebnica

tel. 71 312 03 68 / fax. 71 312 03 68

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/227876

 

 

Numer oferty: L/130/N/06/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 107.025,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka