[Archiwalny] Trzemeśnia, woj. małopolskie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Ewelina Łącka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-06-2016 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Myślenicach z siedzibą przy Piłsudskiego 7, 32-400 Myślenice, pokój 20, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Trzemeśnia, 32-400 Myślenice.

 

Opis
Działka o nr 1832/2 o pow. 0,07 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 87 m2, zgłoszonym do użytkowania, oznaczony nr porządkowym 605 oraz budynkiem gospodarczo - garażowym. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Suma oszacowania wynosi 386 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 289 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika

 

 

Więcej informacji na stronie: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/300375

Numer oferty: L/15/N/06/16
Region:
  • małopolskie
Cena: 289.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka