[Archiwalny] Turek, woj. wielkopolskie, os. Wyzwolenia - lokal mieszkalny (60 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku Tadeusz Malesza na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, ze: w dniu: 4 Lutego 2014r o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Turku mającego siedzibę przy Legionów Polskich 4 w sali nr 20. odbędzie się pierwsza licytacja własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego usytuowanego na II piętrze składającego się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju. Łazienki o pow. 60 mkw. położonego w Turku przy Os.Wyzwolenia 10, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Turku prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 130.660,00. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97.995,00 zł.Licytant przystępujący  do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 13.066,00 zł.. Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Kole 03 1020 2762 0000 1802 0026 8243.

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Turku - Tadeusz Malesza, ul. Gorzelniana 1, 62-700 Turek tel. 63 2784364 , fax 63 2141241; e-mail turek1@komornik.pl

Numer oferty: L/83/N/01/14
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 97.995,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie