[Archiwalny] Turka, woj. lubelskie, ul. Jaśminowa - lokal mieszkalny (52,60 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy S.R. Lublin-Wschód Marcin Ciesielczuk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-10-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIV, odbędzie się druga licytacja  lokalu mieszkalnego na prawie wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej, położonego przy Jaśminowa 3,Turka, 20-258 Wólka. 

Opis nieruchomości:

Własnościowe   spółdzielcze   prawo   do   lokalu   mieszkalnego   położonego   w msc. Turka przy ul. Jaśminowej 3, pozostającego w zasobach SM "Turka"; o pow. 52,6m.kw., piętro 1/3, budynek z 2007r.,   ( 2   pokoje,   kuchnia, łazienka z WC, balkon).

Suma oszacowania wynosi 244 838,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 163 225,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 483,80 zł. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 31203000451110000001718290.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Marcin Ciesielczuk Kancelaria Komornicza, Krańcowa 113/12, Lublin, 20-338 Lublin tel. (81) 7513333 / fax. (81) 7513333.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/245137

 

Numer oferty: L/7/N/10/15
Region:
  • lubelskie
Cena: 163.225,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie