[Archiwalny] Gorzyce, ul. Powstańców - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art.955 kpc, że w dniu 14-10-2014 o godz. 08:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą przy Sądowa 3, 44-300 Wodzisław Śląski, pokój 16, odbędzie się licytacja: nieruchomości położonej w miejscowości Gorzyce przy ul. Powstańców posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 113 000,00 zł, Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 84 750,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 300,00 zł. na konto komornika ING Bank Śląski nr 21105017641000002353354216. 

Nieruchomość można oglądać 14 dni przed licytacją w obecności Komornika. W tym terminie można też dokonać przeglądu operatu szacunkowego tej nieruchomości znajdującego się w siedzibie Kancelarii Komornika przy ul. Rynek 6 w Wodzisławiu Śląskim.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wodzisławiu Śląskim

Mirosław Szostek

Kancelaria Komornicza

ul. Rynek 6, 44-300 Wodzisław Śląski

tel. 32 4102332 / fax. 32 4102332

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/164624

Numer oferty: L/59/N/09/14
Region:
  • śląskie
Cena: 84.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka