[Archiwalny] Turze, woj. śląskie, ul. raciborska - budynek mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Rafał Majewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-04-2014 o godz. 12:45 w budynku Sądu Rejonowego w Raciborzu z siedzibą przy Nowa 29, 47-400 Racibórz, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonego przy Raciborska, Turze, 47-420 Kuźnia Raciborska, dla którego Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 138 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 92 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING 80105013281000000403602683. 

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Raciborzu Rafał Majewski Kancelaria Komornicza, Bukowa 1, Racibórz, 47-400 Racibórz tel. 32 415 77 25 / fax. 32 415 77 25.

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/125410

 

Numer oferty: L/168/N/02/14
Region:
  • śląskie
Cena: 92.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka