[Archiwalny] Tychy, woj. śląskie, ul. DMowskiego - lokal mieszkalny (52,80 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Antoni Kuźmiczuk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 16.07.2015 r. o godz.l 1:00 w Wydziale IX Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach, sala 102a, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości opisanej jako lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony w miejscowości Tychy, ul. Dmowskiego 31  i posiadający założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tychach

Lokal mieszkalny położony jest na 1 piętrze budynku wielorodzinnego (nad stacją trafo), 5-11-piętrowego, 6-12-kondygnacyjnego. Budynek wybudowany w technologii prefabrykowanej-wielkopłytowej, ocieplony (styropian + tynk cienkowarstowowy), wyposażony w windę oraz domofon. Instalacje: wod-kan, elektryczna, gaz, co i cwu miejskie, sieć teletechniczna.

Rok budowy: 1985.

Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 52,80 m2. Lokal składa się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z wc. Lokal posiada balkon. Do lokalu przynależy piwnica o pow.  3,60 m2. Łączna powierzchnia lokalu mieszkalnego oraz piwnicy wynosi 56,40 m2. Z własnością przedmiotowego lokalu związany jest udział wynoszący 564/150141 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia nie służące wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 134.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 100.500,00 zl.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 13.400,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w formie przelewu na rachunek bankowy komornika w PKO BP SA O/Tychy 84 1020 2528 0000 0102 0104 9881 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Na dwa tygodnie przed terminem licytacji akta sprawy wraz z operatem szacunkowym można przeglądać w Wydziale IX Cywilnym Sądu Rejonowego w Tychach, ul. Budowlanych 33.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tychach Antoni Kuźmiczuk 43-100 Tychy, al. Niepodległości 87 Kancelaria czynna w poniedziałki w godz. S22 -1688, a od wtorku do piątku w godz. 8— -15, telefon/fax: 0-32 7806350; e-mail: tychy2@komomik.pl

                                                                                                                                                                                  

Numer oferty: L/95/N/06/15
Region:
  • śląskie
Cena: 100.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie