[Archiwalny] Tymianka gm. Kotuń, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana II licytacja

Opis

 

 

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym  w   Siedlcach   Hanna Domaszczyńska na podstawie art. 953 kpc w związku   z   art. 983 kpc   podaje   do   publicznej   wiadomości, że w dniu 23-09-2015 o godz.15:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Siedlcach mającego siedzibę przy ul. Bpa Świrskiego 17, w sali rozpraw nr 2 odbędzie  się druga licytacja nieruchomości  położonej przy Tymianka gm. Kotuń , 08-130 Kotuń.

Opis nieruchomości:

nieruchomości położonej w miejscowości Tymianka  gm. Kotuń, składającej się z działki gruntu nr 226/3 i 227/3 o łącznej pow. 0,1413 ha oraz budynku mieszkalnego, obory, garażu i stodoły. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 121 000,00 zł, cena wywołania  wynosi: 80 666,67 zł. Rękojmia: 12 100,00 zł.  Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w kancelarii komornika dzień przed licytacją w gotówce lub potwierdzenie przelewu dokonanej wpłaty na konto komornika w PKO BP O/Siedlce nr 65 1020 4476 0000 8202 0016 8393.

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś opinia szacunkowa tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.  Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Siedlcach Hanna Domaszczyńska Kancelaria Komornicza, Bpa Świrskiego 43A,/6 Siedlce, 08-110 Siedlce tel. 256323799 / fax. 256323799.

 

Podstawa: obwieszczenie http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/244263

Numer oferty: L/119/N/08/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 80.666,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Gospodarstwo