[Archiwalny] Łukta k. Ostródy, woj. warmińsko-mazurskie, nieruchomośc gruntowa, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna Żołnowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 17-02-2014r. o godz. 10:00 w Sąd Rejonowy w Ostródzie I Wydział Cywilny 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 12 sala nr III odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości: 

I. stanowiącej działka nr 63/2 rolna o pow.1,9200 ha, położonej: 14-105 Łukta K. Ostródy, Florczaki, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 32 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 24 000,00 zł.Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 200,00zł

II. stanowiącej działa nr 229/1 o powierzchni 0,8300 ha położona nad jeziorem Florczackim  położonej: 14-105 Łukta K. Ostródy, Florczaki, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.. Suma oszacowania wynosi 55 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 41 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 500,00zł.

Rękojmię  należy  uiścić  na  konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Ostródzie 56 10203613 0000 6502 0004 7712

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii komornika Sądowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 3C/41 , operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.I) przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Hanna ŻołnowskaKancelaria Komornicza w Ostródzie 14-100 Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 3 C/41 tel. (089) 6464766, Fax 6460585

Numer oferty: L/79/N/01/14
Region:
  • warmińsko-mazurskie
Cena: 24.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka