[Archiwalny] Urzuty, woj. lubuskie, ul.Zielonogórska - budynek mieszkalny (300,00 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 15-06-2015 o godz. 13:00 pod adresem: SĄD REJONOWY IX WYDZIAŁ EGZEKUCYJNY, Pl.Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra, pokój 202, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul.Zielonogórska  66-010 Urzuty, dla której SĄD REJONOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana wolno-stojącym domem mieszkalnym. Nieruchomość składa się z dwóch działek gruntowych w ewidencji gruntów oznaczonych nr 352/3 i nr 590 o łącznym polu powierzchni 0,81ha (obręb nr 0005, Nowogród Bobrzański). Budynek mieszkalny murowany dwukondygnacyjny niepodpiwniczony, kryty dachem dwuspadkowym pokrytym dachówką wybudowany jako budynek zabudowy zagrodowej, obecnie całkowicie przebudowany i adoptowany w całości na cele mieszkaniowe. Powierzchnia budynku około 300m2. Na parterze budynku wydzielono 3 pokoje, holl z aneksem kuchennym, łazienkę z WC oraz pomieszczenia pomocnicze. Na piętrze wydzielono 3 pokoje sypialne, łazienka z WC i holl z klatką schodową. 

Suma oszacowania wynosi 504 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 336 066,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 50 410,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 76 1020 5402 0000 0202 0113 0681.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: SĄD REJONOWY IX WYDZIAŁ EGZEKUCYJNY, Pl.Słowiański 2, 65-069 Zielona Góra.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze Radosław Nowacki Kancelaria Komornicza, Boh. Westerplatte 11, Zielona Góra, 65-001 Zielona Góra tel. 68-322-19-02 / fax.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/222357

 

Numer oferty: L/154/N/05/15
Region:
  • lubuskie
Cena: 336.066,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka