[Archiwalny] Ustroń, woj. śląskie, ul. Polańska - budynek pensjonatu, II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-09-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Cieszynie z siedzibą przy Garncarska 8, 43-400 Cieszyn, pokój 101, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Polańska, 43-450 Ustroń, dla której Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Jest to nieruchomość składająca się z działki gruntu 2397/4 o powierzchni 848 m2 oraz działki gruntu nr 2399/10 o powierzchni 273 m2 Działki znajdują się w przeciętnej odległości od miasta. Ich sąsiedztwo stanowią tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej związanej z obsługą turystyczną i komunikacyjną oraz terenu użyteczności publicznej. Działki stanowią teren o regularnym, prostokątnym kształcie, płaski, zagospodarowany, nieogrodzony. Na nieruchomości znajduje się budynek pensjonatu. Przed budynkiem znajduje się parking utwardzony żwirem. Uzbrojenie terenu: wodociąg, sieć elektryczna, linia telefoniczna, kanalizacja sanitarna. Dojazd do nieruchomości od ul. Polańskiej drogą utwardzoną żużlem. Budynek pensjonatu  jest obiektem wybudowanym w konstrukcji tradycyjnej murowanej w latach 2007 - 2008, wolnostojący, piętrowy z użytkowym poddaszem przystosowanym na apartamenty (zaadaptowanym w roku 2010), niepodpiwniczonym. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne, które obejmują 10 apartamentów, w tym 3 apartamenty (na poddaszu), pomieszczenia usługowe (sauna, gabinet masażu) i zaplecze z kotłownią, pomieszczeniami gospodarczymi, biurem i holem. Powierzchnia budynku przyjęta do określenia wartości - 722,30 m2. Budynek wyposażony w instalacje: elektryczna (oświetleniowa i siły), wodna, kanalizacyjna, telefoniczna, c.o. i c.w.u. z pieca na węgiel "ekogroszek" z grzejnikami konwekcyjnymi. alarmowa, przeciwpożarowa.

Suma oszacowania wynosi 2 038 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 358 666,60 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 203 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie kancelarii komornika rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto nr

45 1050 1083 1000 0090 6668 0258 ING Bank Śląski S.A.  

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Tomasz Lesiewicz Kancelaria Komornicza, Mennicza 1, Cieszyn, 43-400 Cieszyn tel. 33 853 6001 / fax. 33 854 7583.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/233613

 

 

Numer oferty: L/61/N/07/15
Region:
  • śląskie
Cena: 1.358.666,60 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny