[Archiwalny] Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie, ul. Akacjowa - lokal mieszkalny (59,20 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Mariusz Brygin na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 19-02-2014r, o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Chełmnie VI Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Wąbrzeźnie odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego   lokal   mieszkalny   położony:   87-200   Wąbrzeźno,  ul. Akacjowa 4, wpisany w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Marysieńka" (Adres spółdzielni: 87-200 Wąbrzeźno, ul.Akacjowa 6 ) dla którego Sąd Rejonowy w Chełmnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Wąbrzeźnie prowadzi księgę wieczystą. Lokal mieszkalny kat. M-4 posiada pow. użytkową 59,20m2, na którą składają się 3 pokoje , kuchnia , łazienka z wc i przepokój. Pomieszczeniem przynależnym jest piwnica. 

Suma oszacowania wynosi 153 000,00zl, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wyrosi 114.750,00 zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest

15 300,00zl. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 18-02-20 i 4r. na konto depozytowe: Sadu Rejonowego w Chełmnie nr 33 3130 1075 0002 6116 4490 0001 ( wpłat można dokonywać także w kasach w siedzibach Sądu w Chełmnie i Wąbrzeźnie)

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchumość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie Mariusz Brygin Kancelaria Komornicza w Wąbrzeźnie 87-200 Wąbrzeźno ul. Matejki 35/2 Id. 56 687-16-50 fux 56 687-16-50 c-mail: wiibrzczno@komornik.plwww.cIieImno.komoniik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/117210

Numer oferty: L/182/N/01/14
Region:
  • kujawsko-pomorskie
Cena: 114.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie