[Archiwalny] Warka, woj. mazowieckie, ul. Puławska - budynek mieszkalny (210,08 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 08-11-2013 o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu z siedzibą przy Sportowa 14, 05-600 Grójec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Puławska, 05-660 Warka, dla której Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji będzie działka numer 711/6 (obręb 0002) o powierzchni 0,1242 ha położona przy ul. Puławskiej  w Warce pow. grójecki woj. mazowieckie na której posadowiony jest wolnostojący budynek mieszkalny jednorodzinny niepodpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym, z garażem w bryle budynku o konstrukcji tradycyjnej, kryty blachodachówką o pow. użytkowej 210,08 m2 i pow.zabudowy 188,00 m2 wybudowany w 1993r. i w 2004r. dobudowanym garażem. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 741 412,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 556 059,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 74 141,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP 82 10204317 0000 5302 0093 7615.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Grójcu mieszczącym się pod adresem: Sportowa 14, Grójec, 05-600 Grójec.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Grójcu

Robert Sienkiewicz

Kancelaria Komornicza, Niepodległości 52, Grójec, 05-600 Grójec

tel. 48 664 69 96 / fax. 48 664 69 96

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/98302

 

Numer oferty: L/146/N/10/13
Region:
  • mazowieckie
Cena: 556.059,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka