[Archiwalny] Warszawa, ul. Czecha - budynek mieszkalny (723,00 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Ireneusz Grzegorz Grobelny na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-10-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy ul.Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój P18, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul.Czecha, 04-555 Warszawa.

Suma oszacowania wynosi 1 545 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 1 030 334,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 154 550,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA 14 1050 1025 1000 0092 0294 6811.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: ul.Terespolska 15a, Warszawa, 03-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Ireneusz Grzegorz Grobelny Kancelaria Komornicza, ul.Targowa 33, 03-728 Warszawa tel. 226180636 / fax.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/250241

 

Numer oferty: L/54/N/10/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 1.030.334,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka