[Archiwalny] Warszawa, ul. Dąbrowskiego - lokal mieszkalny (34,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof  Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 02-04-2014r. o godz. 14:45  w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 5la w sali nr 625, odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 34,00 m2, położonego w Warszawie przy ul. Dąbrowskiego 75. Prawo obejmuje lokal mieszkalny położony na pierwszej kondygnacji budynku wielorodzinnego, który zgodnie z treścią księgi wieczystej składa się z dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju oraz łazienki z WC. Obecnie lokal składa się z trzech pokoi, przedpokoju z urządzeniami kuchennymi oraz z łazienki. Nieruchomość wpisana jest w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej Mokotów Osiedle Dąbrowskiego. (02-574 Warszawa, ul.Łowicka 10).

Suma oszacowania wynosi 225 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 168 750.00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 500,00 zł.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 13 w Warszawie 68 10201068 0000 1902 0155 6810

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po telefonicznym uzgodnieniu w terminie ustalonym przez komornika oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 5la akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji wzakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze, wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Ogłoszenie umieszczono także na stronie www.komornik.in

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof  Łuczyszyn ul. Woronicza 31/73, 02-640 Warszawa tel.: 22 6460338; 22 8493506 email: kancelaria@komornik.in warszawa.luczyszyn@komornik.pl

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/118944

Numer oferty: L/141/N/02/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 168.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie