[Archiwalny] Warszawa, ul. Kościuszkowców - lokal mieszkalny (48,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym  dla  Warszawy  Pragi-Południe  Marek  Polański  (ul.Targowa 33 w Warszawie,  tel. 22 618-03-83),  podaje  do  publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2014r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie przy ul. Terespolskiej 15a, w sali nr 112, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul.Kościuszkowców 99 w Warszawie, będącego w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Marysin Wawerski" w Warszawie, ul.Begonii 9.

Dla przedmiotowego prawa prowadzona jest księga wieczysta.  Lokal  znajduje się na czwartym - ostatnim piętrze w budynku oddanym do użytkowania w 1968r. Składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z wc, o łącznej powierzchni 48,00m2.

Suma oszacowania to 264 000,00 zł., zaś cena wywołania wynosi 198 000,00zł - 3/4 sumy oszacowania.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 400,00 zł. Rękojmię (powiększona o porto 1.50zl.) należy uiścić w Kasie lub na rachunek Kancelarii Komornika Sądowego Marka Polańskiego w BZ WBK S.A. nr 46150020801220800004050000 w taki sposób, abv na 2 godziny przed wyznaczonym terminem licytacji wpływ rękojmi mógł być potwierdzony przy użyciu elektronicznych środków transmisjidanych. Rękojmia może być także złożona w książeczce oszczędnościowej banku, uprawnionego wg prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Lokal można oglądać zaś akta postępowania przeglądać w sekretariacie Wydziału II Cywilnego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południc w Warszawie ul. Terespolska 15a,  w ciągu 2 tygodni przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie prawa od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sadowy (dawniej Rew.ni)     

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Poludnie Marek Polański

Kancelaria Komornicza Targowa 33, 03-728 Warszawa

tel, 022 6180383

Numer oferty: L/45/N/02/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 198.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie