[Archiwalny] Warszawa, ul. Łomżyńska - lokal mieszkalny (47,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Piotr Fercowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że:  w dniu  22-07-2015r o godz. 14:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a w sali nr 226, odbędzie się pierwsza licytacja:  spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,00 m2 położonego: 03-762 Warszawa, ul. Łomżyńska 15/25  wpisanego  w  rejestrze  lokali: Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Praga", dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.

Zgodnie z księgą wieczystą lokal położony jest na 8 kondygnacji nadziemnej budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki,wc. Podczas oględzin lokalu stwierdzono, że łazienka z wc została połączona i stanowi jedno pomieszczenie. Mieszkanie posiada balkon.

Suma   oszacowania   wynosi   269 000,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania i wynosi  201 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: ING Bank Śląski SA w Warszawie 89 10501025 1000 0091 3579 0518  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu tygodnia przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolska 15a akta postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ Piotr Fercowicz Kancelaria Komornicza, Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa tel. (22) 674-04-38 / fax. (22) 744-16-01.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/226237

 http://warszawa.domiporta.pl/nieruchomosci/sprzedam-mieszkanie-trzypokojowe-warszawa-praga-polnoc-lomzynska-47m2/139884048?clicksource=standard 

http://otodom.pl/obwieszczenie-o-licytacji-kw-wa3m-00393778-3-id38864452.html

 

 

Numer oferty: L/125/N/06/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 201.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie