[Archiwalny] Warszawa, ul. Łomżyńska - lokal mieszkalny (47,00 m²), II licytacja

OpisKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Piotr Fercowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  20-01-2016r o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Terespolska 15a w sali nr 226,  odbędzie się druga licytacja:   spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 47,00 m2 położonego: 03-762 Warszawa, ul. Łomżyńska. 

Zgodnie z księgą wieczystą lokal położony jest na 8 kondygnacji nadziemnej budynku i składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, wc. Podczas oględzin lokalu stwierdzono, że łazienka z wc została połączona i stanowi jedno pomieszczenie. Mieszkanie posiada balkon.


Suma oszacowania wynosi 269 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi  179 333,33zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:


ING Bank Śląski SA w Warszawie 89 10501025 1000 0091 3579 0518 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie przy ul. Terespolska 15A akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ

Piotr Fercowicz

Kancelaria Komornicza, Ks. I. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

tel. (22) 674-04-38 / fax. (22) 744-16-01

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/263203

 

 

Numer oferty: L/20/N/12/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 179.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie