[Archiwalny] Warszawa, ul. Palmowa - lokal mieszkalny, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Łukasz Warchoł na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-04-2015 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15a, 03-813 Warszawa, pokój 22, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Palmowa 15D, Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

nieruchomości lokalowej stanowiącej odrębną nieruchomość o powierzchni 78,90m2 położonej w Warszawie przy ulicy Palmowa 15D dla której XV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa prowadzi księgę wieczystą  w wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej. Przedmiotem opisu i oszacowania jest nieruchomość lokalowa stanowiąca odrębną nieruchomość o powierzchni 78,90m2 położona w Warszawie przy ulicy Palmowa 15D usytuowana na trzecim piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Lokal składa się z trzech pokoi, łazienki, hallu oraz salonu z aneksem kuchennym. Standard wykończenia lokalu jest w dobry. Na podłogach w pokojach i przedpokoju są ułożone panele, w części kuchennej i łazience znajduje się terakota. W aneksie kuchennym pomiędzy szafkami ułożone są płytki z glazury. Kuchnia zabudowana. Ściany w pokojach są malowane częściowo obłożone tapetą w przedpokoju obłożone tapetą, ściany w łazience częściowo obłożone płytkami glazury. Lokal posiada długi i wąski balkon. Budynek mieszkalny wielorodzinny został wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Materiał użyty do budowy to pustak. Budynek mieszkalny wolnostojący, niepodpiwniczony nie został odebrany do użytkowania, brak jest pozwolenia na użytkowanie. Budynek wyposażony jest w następującą infrastrukturę techniczną: energia elektryczna, woda miejska, kanalizacja miejska, centralne ogrzewanie i ciepła woda z kotłowni gazowej (po jednej kotłowni na budynek). Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne. Stan budynku bardzo dobry.

Suma oszacowania wynosi 394 816,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 263 210,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 39 481,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK S.A. 27 1090 1056 0000 0001 0243 5245.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 19:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15a, Warszawa, 03-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Łukasz Warchoł

Kancelaria Komornicza, Zamoyskiego 47A/4, Warszawa, 03-726 Warszawa

tel. 022 862-33-84, 507-157-776 / fax. 022 862-43-08

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/210786

 

Numer oferty: L/155/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 263.210,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie