[Archiwalny] Warszawa, ul. Ryżowa - lokal mieszkalny (46,70 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Dariusz Dynowski Kancelaria Komornicza Warszawa, Filtrowa 67/97, tel.: 22 825 25 22 na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 08 maja 2015r. o godzinie 14:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ulicy Marszałkowskiej 82 w sali nr 310, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ulicy Ryżowej  dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 342.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 256.875,00zł. Nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny  położony jest w budynku wielorodzinnym budynku H3 położonym w Warszawie, Dzielnica Ursus, przy ulicy Ryżowej 48. Lokal przeznaczony jest na cele mieszkalne i jest wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej w udziale 467 / 216999, położonej w Warszawie, Dzielnica Ursus, przy ulicy Ryżowej 48 dla której prowadzona jest Księga Wieczysta. Lokal mieszkalny  położony jest na III kondygnacji nadziemnej budynku przy ul. Ryżowej 48 /budynek o VII kondygnacjach naziemnych/. Lokal o powierzchni 46,70m2 składa się z sypialni, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki. 

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 34 250,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg /tj. do dnia 07.05.2015r., tytułem:  wadium Km 1354/12/ na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA IV O. w Warszawie 48 12401053 1111 0010 2574 3563

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.: 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy przy Marszałkowska 82 protokół opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym biegłego z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Dariusz Dynowski Kancelaria Komornicza Filtrowa 67/97, 02-055 Warszawa tel. 22-825-25-22 e-mail: warszawa.dynowski@komornik.pl

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/217251

Numer oferty: L/108/N/04/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 256.875,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie