[Archiwalny] Warszawa, ul. Turystyczna - lokal mieszkalny (113,29 m²), I licytacja

Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Krzysztof Łuczyszyn na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 21-05-2015r o godz. 12:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Ogrodowa 51A w sali nr 625, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości tj.: lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość  położonego: 02-633 Warszawa, ul. Turystyczna 4, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Lokal  mieszkalny o   powierzchni   użytkowej 113,29 m2,   położony   jest   na   3  i  4 kondygnacji  nadziemnej budynku i składa się z hallu, salonu, pralni, kuchni, dwóch łazienek, dwóch sypialni oraz korytarza. Lokal posiada taras oraz balkon. Do lokalu przynależy komórka lokatorska  o powierzchni 9,39 m2.

Suma   oszacowania   wynosi   929 000,00 zł,  zaś  cena  wywołania   jest   równa   3/4   sumy   oszacowania  i wynosi   696 750,00 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 92 900,00zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia   powinna   być   złożona   w   gotówce   albo   książeczce   oszczędnościowej   zaopatrzonej   w upoważnienie   właściciela   książeczki   do   wypłaty całego  wkładu   stosownie   do prawomocnego   postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 13 w Warszawie  68 10201068 0000 1902 0155 6810.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie  mogą  uczestniczyć  osoby,   które   mogą   nabyć  nieruchomość  tylko  za  zezwoleniem  organu  państwowego,  a  zezwolenia  tego  nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W   ciągu   dwóch   ostatnich   tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51a akta postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Krzysztof Łuczyszyn Kancelaria Komornicza, ul. Woronicza 31, Warszawa, 02-640 Warszawa tel. 22 6460338 / fax. 22 8493506.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/213834

 

Numer oferty: L/176/N/04/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 696.750,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie