[Archiwalny] Warszawa, ul. Wodzirejów - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa Michał Kacperski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 13-05-2015 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa z siedzibą przy Ogrodowa 51A, 00-951 Warszawa, pokój 210, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Wodzirejów,  02-824 Warszawa, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomości o powierzchni 264 m2 na której usytuowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny, w zabudowie szeregowej z garażem w bryle budynku, o 3 kondygnacjach nadziemnych (wraz z poddaszem użytkowym), podpiwniczony, o powierzchni użytkowej 262,0 m2.

Suma oszacowania wynosi 1 092 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 728 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 109 200,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 21 10201026 0000 1302 0190 1024.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa mieszczącym się pod adresem: Ogrodowa 51A, 00-951 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa

Michał Kacperski

Kancelaria Komornicza, Puławska 108/112, Warszawa, 02-620 Warszawa

tel. / fax. tel.: 22 2537231

email: warszawa.kacperski@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/204784

 

Numer oferty: L/127/N/03/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 728.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka