[Archiwalny] Warszawa, ul. Wrzecino - lokal mieszkalny (24,00 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-10-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza z siedzibą przy Kocjana 3, 01-479 Warszawa, pokój 1158, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego położonego przy ul.  Wrzeciono 12, 01-961 Warszawa. 

Opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny  stanowiący przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa, o powierzchni użytkowej 24,00 m2, zlokalizowany na V kondygnacji (IV piętrze) w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, dzielnica Bielany, przy ul. Wrzeciono 12. Budynek wchodzi w skład zasobów mieszkaniowych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokal składa się z jednego pokoju, ciemnej kuchni, przedpokoju oraz łazienki z w.c. Lokal nie posiada balkonu. Lokal nie posiada również pomieszczeń przynależnych. Budynek został oddany do użytkowania w 1967 roku, w technologii uprzemysłowionej-konstrukcja żelbetowa (wielka płyta) typ PBU. 

Suma oszacowania wynosi 166 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 124 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Warszawie 26124060741111001047486189.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza Marek Michalewicz Kancelaria Komornicza, Wrocławska 2 A, Warszawa, 01-493 Warszawa tel. 0224363874 / fax. 0224363875.

Link do lokalizacji: http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/241608

 

Numer oferty: L/37/N/09/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 124.500,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie