[Archiwalny] Warszawa, woj. mazowieckie, ul. Egipska - lokal mieszkalny, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe Krzysztof Pietrzyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-12-2014 o godz. 10:50 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe z siedzibą przy Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, pokój 112, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego będącego wspólną położonego przy Egipska, 03-977 Warszawa, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Licytowane prawo - lokal mieszkalny znajduje się w zasobach Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Ateńska", składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni 38 m2. Uprawnionym do lokalu przysługuje prawo do korzystania z piwnicy o pow. ok. 2 m2.

Suma oszacowania wynosi 237 538,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 153,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 753,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ o/Warszawa 48 20300045 1110 0000 0216 6900.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 20:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe mieszczącym się pod adresem: Terespolska 15A, Warszawa, 03-813 Warszawa.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Południe

Krzysztof Pietrzyk

Kancelaria Komornicza, Murmańska 11, Warszawa, 04-203 Warszawa

tel. 22 101-26-99 / fax.

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/158789

Numer oferty: L/9/N/09/14
Region:
  • mazowieckie
Cena: 178.153,50 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie