[Archiwalny] Warszawa, woj. mazowieckie, ul. Ryżowa, lokal mieszkalny (46,70 m²), II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Dariusz Dynowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 września 2015 r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 w Sali 310, odbędzie się druga licytacja nieruchomości – lokalu mieszkalnego położonego w Warszawie przy ul. Ryżowej dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 342 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 228 333,33 zł.

Nieruchomość lokalowa – lokal mieszkalny położony jest w budynku wielorodzinnym położonym w Warszawie, Dzielnica Ursus, przy ul. Ryżowej. Lokal przeznaczony jest na cele mieszkalne i jest wykorzystywany zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej w udziale 467/216999, położonej w Warszawie, Dzielnica Ursus, przy ul. Ryżowej dla której prowadzona jest księga wieczysta. Lokal położony jest na III kondygnacji nadziemnej budynku przy ul. Ryzowej /budynek o VII kondygnacjach naziemnych/. Lokal o powierzchni 46,70 m2 składa się z sypialni, pokoju z aneksem kuchennym, przedpokoju oraz łazienki.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest 34 250,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg /tj. do dnia 17.09.2015 r./ na konto komornika: Bank Polska Kasa Oszczędnościowa SA IV O. w Warszawie 48 124010531111001025743563.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy mającego siedzibę przy ul. Marszałkowskiej 82 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa obwieszczenia:Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Dariusz Dynowski Kancelaria Komornicza ul. Filtrowa 67/97, 02-055 Warszawa

Numer oferty: L/105/N/07/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 228.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie