[Archiwalny] Warta Bolesławiecka, woj. dolnośląskie - lokal mieszkalny (91,90 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-07-2015 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bolesławcu z siedzibą przy Sądowa 1, 59-700 Bolesławiec, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Warta Bolesławiecka, 59-720 Raciborowice Górne, dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość lokalowa ( trzy pokoje, przedsionek, kuchnia, dwa korytarze, łazienka o łącznej powierzchni użytkowej 91,90 m2 ) stanowiąca odrębną nieruchomość wraz z pomieszczeniami przynależnymi ( piwnica, komórka, dwa poddasza, garaż o łącznej powierzchni 105,70 m2 ) oraz udziałem w wysokości 47/100 części w nieruchomości wspólnej.

Suma oszacowania wynosi 148 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 111 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O. Centrum w Bolesławcu 81 1020 2137 0000 9102 0062 0948.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Grzegorz Krukar Kancelaria Komornicza, Sądowa 7, Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec tel. 756448153 / fax. 757890892.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/229261

Numer oferty: L/135/N/06/15
Region:
  • dolnośląskie
Cena: 111.000,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie