[Archiwalny] Węglówka, woj. małopolskie - budynek mieszkalny, działki - I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Myślenicach Ewelina Łącka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 30-01-2014 r. - o godz. 14:30 - w sali nr 27 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach, odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonych w miejscowości Węglówka, tj.:

  1. Nieruchomość, dla której V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach z/s v Dobczycach prowadzi księgę wieczystą. Są to działki o nr 1021, 1022/1, o łącznej pi . 0,0631 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 72m2, powierzchnia pomieszczenia, gospodarczych (piwnica) wynosi: 35,6 m2.
  2. 1/3 ułamkowa części nieruchomości, dla której V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego v Myślenicach z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą. Jest to działka o nr 1022/2 o pow. 0,0148 ha.
  3. 1/3 ułamkowa części nieruchomości, dla której V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą. Jest to działka o nr 1023 o pow. 0,02ha.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomości są oszacowane na kwoty:  192.000,00 zł;   2.547,00,00 zł;   3.048,00  zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwoty: - 144.000,00 zł;   1 910,25 zł ;  2.286,00  zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości. kwoty:  19.200,00 zł;   254,70 zł;   304,80 zł.

Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy komornika o nr: Bank Gospodarki Żywnościowej  88203000451110000001966360 albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium, może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu i stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu  własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach I Wydz. Cywilny pod sygn. I Co 1047/12,1 Co 219/13 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z w/w nieruchomości.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach

Ewelina Łącka

Kancelaria Komornicza 32-400 Myślenice, ul. Piłsudskiego 9                                               

tel/fax: 12-274-30-15, 664039082, komomik-myslenice.pl, email: myslenice.lacka@komornik.pl

NIP 549-204-26-49, REGON 121439185

konto: Bank Gospodarki Żywnościowej SA 88203000451110000001966360

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/112638

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/112639

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/112640

Numer oferty: L/144/N/12/13
Region:
  • małopolskie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka