[Archiwalny] Węgorzyno, woj. zachodniopomorskie, ul. Grunwaldzka - budynek handlowo-usługowy, I licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-09-2015 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Łobzie I Wydział Cywilny, ul. Niepodległości 15, 73-150 Łobez, odbędzie się pierwsza licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy Grunwaldzka 29, 73-155 Węgorzyno.

Opis nieruchomości:

Przedmiotem licytacji są nieruchomości budynkowe, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 837 i 838 o łącznej powierzchni 0,0203 ha. Działki zabudowane są budynkiem handlowo – usługowym o powierzchni zabudowy 109 m2, powierzchni użytkowej 143,71 m2. Przedmiotowe nieruchomości stanowią całość gospodarczą, powiązane są komunikacyjnie, w ostatnim czasie użytkowane jako sklep spożywczy „Groszek”. Grunt działki numer 837 oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 29.11.2092 r., zaś działki numer 838 do dnia 29.12.2092 r. Właścicielem gruntu jest Gmina Węgorzyno.

Uwaga: Do wylicytowane ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

Suma oszacowania wynosi 220 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 165 525,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 22 070,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S. A. 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła Kancelaria Komornicza, Wałowa 1, Gryfice, 72-300 Gryfice  tel. 913844755 / fax. 913844755.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/240043

 

Numer oferty: L/69/N/08/15
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 165.525,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Budynek użytkowy
  • Działka