[Archiwalny] Wiadrunki, gmina Ryczywół, woj. mazowieckie - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafał Szulc na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-06-2015 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Obornikach, Piłsudskiego 47, 64-600 Oborniki , pokój 3, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wiadrunki, 64-630 Ryczywół, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach prowadzi księgę wieczystą.

 Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa, zabudowana, stanowiąca działki o nr ewidencyjnych 121, 122, o łącznej powierzchni 1,3300 ha, położona w miejscowości Wiadrunki, gmina Ryczywół, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW. 

Suma oszacowania wynosi 238 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 178 950,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 860,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy Duszniki 50907200022004040195270001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 00:00 do godz. 00:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Rafał Szulc Kancelaria Komornicza, Rolna 2, Szamotuły, 64-500 Szamotuły tel. 61 29 24 508 / fax. 61 29 24 508.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221866

Numer oferty: L/91/N/05/15
Region:
  • mazowieckie
Cena: 178.950,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka