[Archiwalny] Wielowieś, woj. wielkopolskie, ul. Słoneczna - nieruchomość zabudowana, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Konrady na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-11-2015 o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Ostrowie Wielkopolskim z siedzibą przy Sądowa 2, 63-400 Ostrów Wielkopolski, pokój 27, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul.Słoneczna, Wielowieś, 63-405 Sieroszewice. 

Suma oszacowania wynosi 110 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 73 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Oddział Ostrów Wlkp. 32 1020 2267 0000 4302 0035 5289.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:15 do godz. 15:15 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim mieszczącym się pod adresem: Sądowa 2, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 

Podstawa: obwieszczenieKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Konrady Kancelaria Komornicza, Al. Powstańców Wielkopolskich 10, Ostrów Wielkopolski, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. 62 735 18 06 / fax. 62 735 18 06.

 

Link do lokalizacji: https://www.ekomornik.pl/auctions/detail/257933

 

Numer oferty: L/65/N/10/15
Region:
  • wielkopolskie
Cena: 73.333,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka