[Archiwalny] Wieluń, woj. łódzkie, ul. WOdna - budynek biurowo-handlowy (551,16 m²)- udziały, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  23-10-2015r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu mającego siedzibę przy Pl. Jagielloński 1, odbędzie się druga licytacja:    

-  udziału 66/100  ;   udziału 17/100  ;  udziału 17/100.

Nieruchomość   zabudowana   budynkiem      biurowo - handlowym,   trzykondygnacyjnym,   murowanym,   o pow. zabudowy 271,00m2  i pow.  użytkowej 551,16m2,; budynkiem socjalno - magazynowym, dwukondygnacyjnym, murowanym, o pow. zabudowy 198,00m2 i pow.  użytkowej 313,59 m2 oraz budynkiem garażowo - magazynowym, jednokondygnacyjnym, murowanym, o pow.zabudowy 288,00m2 i pow. użytkowej 270,78m2. Na terenie nieruchomości zlokalizowane są dwie murowane wiaty magazynowe o pow. użytkowej 188,95m2  i  49,02m2.

Suma oszacowania wynosi:

- udział wynoszący 66/100  - 1.029.600,00zł (w tym: wartość gruntu działki nr 66: 75.900,00zł, wartość gruntu działki nr 68: 131.340,00zł, wartość budynku gospodarczo-handlowego 487.740,00zł, wartość budynku  socjalno-magazynowego 214.500,00zł, wartość budynku garażowo-magazynowego 70.290,00zł, wartość wiaty magazynowej nr 1: 39.600,00zł, wartość wiaty magazynowej nr 2: 10.230,00zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 686.400,00zł. Licytant przystępujący   do  przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10sumy oszacowania, to jest  102.960,00zł,  najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

- udział wynoszący 17/100  - 265.200,00zł  (w tym: wartość gruntu działki nr 66: 19.550,00zł, wartość gruntu działki nr 68: 33.830,00zł, wartość budynku gospodarczo-handlowego 125.630,00zł, wartość budynku socjalno-magazynowego 55.250,00zł, wartość budynku garażowo-magazynowego 18.105,00zł, wartość wiaty magazynowej nr 1: 10.200,00zł, wartość wiaty magazynowej nr 2: 2.635,00zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3       sumy oszacowania i wynosi 176.800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 26.520,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

- udział wynoszący 17/100  -  265.200,00zł, (w tym: wartość  gruntu działki nr 66: 19.550,00zł, wartość gruntu działki nr 68: 33.830,00zł, wartość budynku gospodarczo-handlowego 125.630,00zł, wartość budynku socjalno-magazynowego 55.250,00zł,  wartość budynku garażowo-magazynowego 18.105,00zł, wartość wiaty magazynowej nr 1: 10.200,00zł, wartość wiaty magazynowej nr 2: 2.635,00zł), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 176.800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię  w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 26.520,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.     Rękojmię można uiścić także na konto  komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wieluniu 98102045640000550200764969 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.12:00  do godz.13:00 oraz przeglądać w  Sądzie Rejonowym w Wieluniu I Wydział Cywilny przy ul. Kilińskiego 12, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Hanna Pagacz Kancelaria Komornicza, Andrzeja Struga 1, Wieluń, 98-300 Wieluń tel. 043 483 36 35 / fax. 043 483 36 35.

Link do lokalizacji: http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/255454

 

Numer oferty: L/23/N/10/15
Region:
  • łódzkie
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny