[Archiwalny] Wierchlesie, woj. opolskie, ul. STrzelelcka - nieruchomość zabudowana, I licytacja

Opis

PKO BP SA  CRW Biuro   w   Katowicach   Zespół   Wierzytelności  MSP  i  Rynku  Mieszkaniowego   informuje,   że w dniu 21-01-2014r. o godz. 11:15 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich  mającego siedzibę przy ul. Opolskiej 11 w Sali nr 203  odbędzie się – przeprowadzana przez Komornika  Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich Bożenę Szychowska – Zielińska   – pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej  zabudowanej obejmującej prawo własności działki nr 13/5 a.m.1 o powierzchni 0,2690ha, zabudowanej budynkiem restauracji z zapleczem i kotłownią oraz budynkiem byłej szkoły, położonej przy drodze wojewódzkiej nr 426 relacji Zawadzkie – Strzelce Opolskie pod adresem: 47-133 Wierchlesie ul. Strzelecka , dla której Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 827.000,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi  3/4 sumy oszacowania tj. kwotę: 620.250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania (tj. 82.700,00 zł).

Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP SA I O. Centrum w Kędzierzynie – Koźlu 55 1020 3714 0000 4302 0007 8048 najpóźniej na jeden dzień roboczy przed data licytacji, przy czym kopię dowodu wpłaty rękojmi należy okazać w kancelarii komornika najpóźniej w tym dniu do godziny 15.00.

Komornik informuje, że część nieruchomości zabudowana budynkiem restauracji z zapleczem i kotłownią obciążona jest podatkiem VAT. Podatek potrącony zostanie z ceny nabycia.

Zgodnie z przepisem art. 976§ 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego a akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lun przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienie się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

                                                                                                 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich, Bożena Szychowska-Zielińska Kancelaria Komornicza, Powstańców Śląskich 6, Strzelce Opolskie, 47-100 Strzelce Opolskie tel. 774618897 / fax.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/109934

Numer oferty: L/71/N/01/14
Region:
  • opolskie
Cena: 620.250,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Obiekt komercyjny