[Archiwalny] Wierzchomino, woj. zachodniopomorskie - lokal mieszkalny (40,11 m²), II licytacja

Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie Sylwia Szczepaniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-11-2013 o godz. 13:00 pod adresem: Sąd Rejonowy I Wydz. Cywilny W Koszalinie, Andersa 17/sala nr 2A, 75-950 Koszalin odbędzie się druga licytacja nieruchomości, położonej przy , 76-038 Wierzchomino, dla której Sąd Rejonowy VI Wydz.Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny nr 5 o łącznej powierzchni użytkowej 40,11 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, znajdującego się na poddaszu w budynku mieszkalnym. Do lokalu przynależy pomieszczenie strych o powierzchni 40,00m2.

Suma oszacowania wynosi 31 601,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 21 067,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 160,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Kredyt Bank SA 55150010961210900301450000.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Koszalinie

Sylwia Szczepaniak

Kancelaria Komornicza, Głowackiego 6, Koszalin, 75-402 Koszalin

tel. 94 346 35 58 / fax. 94 346 35 58

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/97573

Numer oferty: L/136/N/10/13
Region:
  • zachodniopomorskie
Cena: 21.067,33 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Mieszkanie