[Archiwalny] Wisła, woj. śląskie, ul. Sarnia - lokal mieszkalny (50,98 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art 955 kpc, że w dniu 14 stycznia 2014r. o godz. 12:00 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 - sala nr 101 odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako: lokal mieszkalny o pow. 50,98 m2, na pierwszym piętrze budynku czterokondygnacyjnego, składający się z dwóch pokoi (jeden z aneksem kuchennym), przedpokoju, łazienki oraz pomieszczenia gospodarczego, położony w miejscowości Wisła ul. Sarnia, posiadającej księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 256 200,00zł. Cena wywoławcza 192 150,00 zł- 3/4 wartości oszacowania Rękojmia 25 620,00zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie SR w Cieszynie rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu : Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie

Jacek Jarek

Kancelaria Komornicza w Cieszynie

Kancelaria przeniesiona na ul. Bobrecką 1 (poprzednio: ul. Rynek 13)

tel.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324

e-mail: cieszyn2@komornik.pl;

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/104708

 
Numer oferty: L/40/N/11/13
Region:
  • śląskie
Cena: 192.150,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom