[Archiwalny] Wiśniowa Góra woj. łódzkie, ul. Wspólna - nieruchomość gruntowa, II licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi Marcin Jakubczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  31-03-2016r.r. o godz. 11:20 w budynku Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi mającego siedzibę przy ul. Kopcińskiego 56 w sali nr IV, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 95-020 Andrespol, ul. Wspólna, Wiśniowa Góra.


Przedmiotem licytacji jest działka gruntu o nr 174/3 o powierzchni 2470 mkw. Działka ma kształt nieregularny, wydłużonego prostokąta o wymiarach około 21,5m x 15m. Działka bez dostępu do drogi publicznej - obecnie fizyczny dostęp do działki (nieuregulowany prawnie i niesprecyzowany w terenie) od strony południowej z ulicy Wspólnej, przez działkę 176/1, należącą do gminy Andrespol. Gmina Andrespol poinformowała, że nie wyraża zgody na przejazd przez działkę 176/1 (wobec powyższego istnieje konieczność wystąpienia z powództwem o ustanowienie służebności przejazdu). Teren działki jest płaski. Działka dobrze nasłoneczniona, nawierzchnia nieutwardzona. Działka jest częściowo ogrodzona. Zachodnia część działki jest zadrzewiona i zakrzaczona. Przez wschodni fragment działki przebiega linia średniego napięcia. Przewody przesyłowe przebiegają nad działką.

Suma oszacowania wynosi 195 400,00zł  (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta złotych), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 130 266,67zł. (sto trzydzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 540,00zł (dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści złotych).

 

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/286857

Numer oferty: L/17/N/03/16
Region:
  • łódzkie
Cena: 130.266,67 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Działka