[Archiwalny] Władysławowo, woj. pomorskie, ul. Reja - budynek mieszkalny (201,70 m²), I licytacja

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie Maciej Nogalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-03-2015 o godz. 09:10 pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku, ul. 1 Maja 15, 84-100 Puck, sala nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy REJA, 84-104 WŁADYSŁAWOWO, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie, Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

Przedmiotowa nieruchomość położona jest przy ulicy Reja  we Władysławowie. W skład nieruchomości wchodzi działka gruntu o powierzchni 200 m2 zabudowana podpiwniczonym, dwupiętrowym z użytkowym poddaszem budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 201,70m2. Jest to budynek w zabudowie szeregowej – szereg środkowy. Działka ma regularny kształt – wydłużonego prostokąta. Teren płaski. Działka ogrodzona. Teren poza zabudową jest zagospodarowany pod trawę, rośliny ozdobne, wejście do budynku. Sąsiedztwo bezpośrednie budynku stanowią domy mieszkalne, w tym w zabudowie szeregowej. W pobliżu zlokalizowany jest Ocean Park. Dojazd od nieruchomości odbywa się ulicą Reja – utwardzoną kostką betonową. W budynku na poziomie parteru zlokalizowane są: dwa pokoje, wc, wiatrołap, korytarz i garaż. Na pierwszym piętrze znajdują się: pokój dzienny, kuchnia oraz holl z klatką schodową. Na drugim piętrze i poddaszu zlokalizowane są po dwa pokoje, łazienki, pomieszczenia gospodarcze oraz komunikacja. W piwnicy znajduje się m.in. kotłownia. Budynek wybudowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowę z 05.11.1990 r. (decyzja Urzędu Miasta we Władysławowie nr UAN-8381/213/90) i zgłoszony do użytkowania zawiadomieniem o zakończeniu budowy z dnia 28.12.1995 r. Budynek został wybudowany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane, stropy masywne. Dach kryty płytkami z papy. Poszycie szczelne. W budynku nie były przeprowadzane żadne poważne remonty. Na parterze w garażu posadzka wyłożona płytkami lastryko. Ściany w garażu do malowania z uwagi na okopcenie po zaczadzeniu. W pozostałych pomieszczeniach na parterze posadzki wyłożone płytkami ceramicznymi; ściany, prócz wc, malowane. W wc ściany obłożone glazurą. Schody wewnętrzne obłożone drewnem. Na pierwszym i drugim piętrze w pokojach i holach podłogi wyłożone parkietem; ściany malowane. Parkiet miejscami wytarty, zniszczony. W łazienkach posadzki wyłożone terakota, ściany obłożone glazurą. Na poddaszu w pokojach i hollu podłogi z desek. Ściany zewnętrzne i skosy w pokojach obłożone boazerią, a w pozostałym zakresie malowane. W hollu ściany obłożone boazerią. W łazience i pomieszczeniu gospodarczym posadzki wyłożone terakotą. Ściany w łazience obłożone glazurą, skosy boazerią. Drzwi wewnętrzne drewniane. Okna w budynku są drewniane (stare, około 18-letnie). Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wodociągowa, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania – piec na miał. Instalacje sprawne. Sieć gazowa jest w ulicy – istnieje możliwość podłączenia.

Suma oszacowania wynosi 652 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 489 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 280,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA 71102018530000910201431808.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego pod adresem: Sąd Rejonowy w Wejherowie, I Wydział Cywilny Sekcja ds Egzekucyjnych, ul. 1-go Maja 15, 84-100 Puck.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie

Maciej Nogalski

Kancelaria Komornicza, J. III Sobieskiego 241, Wejherowo, 84-200 Wejherowo

tel. 58 6721499 / fax. 58 6721499

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/200394

Numer oferty: L/57/N/02/15
Region:
  • pomorskie
Cena: 489.600,00 zł
Źródło:
  • Licytacja komornicza
Rodzaj:
  • Dom
  • Działka